REZO-MEDICA ZBIGNIEW GNIADEK, AGNIESZKA WORONIECKA sp.j.

on Luty 17th, 2014 by admin

Spółka REZO-MEDICA ZBIGNIEW GNIADEK, AGNIESZKA WORONIECKA sp.j. / siedziba Płock

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393044
 • REGON – 143684476
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-14

Dane adresowe firmy REZO-MEDICA ZBIGNIEW GNIADEK, AGNIESZKA WORONIECKA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Płock

Ulica – Medyczna 8

Miejscowość – 09-400 Płock

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.536442
Długość geogr. – 19.700649

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 86.10.Z Działalność szpitali

PKD 2 – 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

PKD 3 – 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

Dane wpisane do KRS

FINDOKS sp. z o.o.

on Luty 16th, 2014 by admin

Spółka FINDOKS sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393047
 • REGON – 242619798
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-12

Dane adresowe firmy FINDOKS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Wolnego 14 45

Miejscowość – 40-857 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.26766
Długość geogr. – 18.9951

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 2 – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

FUZ sp. z o.o.

on Luty 16th, 2014 by admin

Spółka FUZ sp. z o.o. / siedziba Wyszków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000392954
 • REGON – 143809802
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-12

Dane adresowe firmy FUZ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wyszków

Ulica – Obwodowa 17

Miejscowość – 07-202 Wyszków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.649979
Długość geogr. – 21.46665

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

YARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp.k.

on Luty 14th, 2014 by admin

Spółka YARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp.k. / siedziba Radomsko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393145
 • REGON – 101260734
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-13

Dane adresowe firmy YARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp.k.

Siedziba rejestrowa – Radomsko

Ulica – Sadowa 5

Miejscowość – 97-500 Radomsko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.061378
Długość geogr. – 19.43358

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 2 – 14.14.Z Produkcja bielizny

PKD 3 – 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Dane wpisane do KRS

PRO-MEDICO TOMASZ PROCHOŃ sp.k.

on Luty 14th, 2014 by admin

Spółka PRO-MEDICO TOMASZ PROCHOŃ sp.k. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000392918
 • REGON – 242619752
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-13

Dane adresowe firmy PRO-MEDICO TOMASZ PROCHOŃ sp.k.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Żwirki I Wigury 16

Miejscowość – 40-063 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.254791
Długość geogr. – 19.016331

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

PKD 3 – 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

POTOMAC sp. z o.o.

on Luty 12th, 2014 by admin

Spółka POTOMAC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000392974
 • REGON – 143429991
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-12

Dane adresowe firmy POTOMAC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wybrzeże Kościuszkowskie 43 2

Miejscowość – 00-347 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.246841
Długość geogr. – 21.03023

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

Dane wpisane do KRS

EKO BUDMEX sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

on Luty 11th, 2014 by admin

Spółka EKO BUDMEX sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393106
 • REGON – 143430528
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-13

Dane adresowe firmy EKO BUDMEX sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Nowosielecka 14 A U3

Miejscowość – 00-466 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.212519
Długość geogr. – 21.04743

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

PKD 3 – 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dane wpisane do KRS

ZACISZE sp. z o.o.

on Luty 9th, 2014 by admin

Spółka ZACISZE sp. z o.o. / siedziba Dobrzany

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393134
 • REGON – 321093065
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-13

Dane adresowe firmy ZACISZE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dobrzany

Ulica – Świerczewskiego 34

Miejscowość – 73-130 Dobrzany

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.354185
Długość geogr. – 15.4677

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD 2 – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

PKD 3 – 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Dane wpisane do KRS

KCM-MC sp. z o.o.

on Luty 9th, 2014 by admin

Spółka KCM-MC sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000392646
 • REGON – 242619717
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-12

Dane adresowe firmy KCM-MC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Kościuszki 141 0

Miejscowość – 40-523 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.23629
Długość geogr. – 19.00392

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 2 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 3 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Dane wpisane do KRS